AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő Szabályzata („Általános adatvédelmi szabályzata”) 1. számú mellékletének tekintendő. A jelen Tájékoztató az Adatkezelő weboldallal kapcsolatos és ott megvalósuló tevékenységével összefüggő adatkezeléseket mutatja be részletesen. A Tájékoztatót a mindenkori Szabályzattal és annak mellékleteivel együttesen, azzal összhangban kell értelmezni. A jelen Tájékoztatóban nem szabályozott, nem meghatározott témák és tárgykörök vonatkozásában a Szabályzat általános és a további mellékletekeinek speciális rendelkezései az irányadóak. 

 

  1. Bevezetés

Adatkezelő szervezet neve: ENDOCAM Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 316.

Cégjegyzékszáma: 07-09-018661

Adószáma: 22744818-2-07

Elérhetőségei: (+3670 414 9650); papp.ibolya@endocam.eu

Képviseletre jogosult neve, elérhetőségei: Papp Ibolya önálló képviseleti joggal bíró ügyvezető ([+3670 414 9650]; papp.ibolya@endocam.eu)

 

Az Adatkezelő által működtetett weboldalak:

(i) www.endocam.hu, (ii) www.endocam.eu 

(Jelen Tájékoztató és a Szabályzat együttesen szabályozza az Adatkezelő által működtetett weboldal tekintetében megvalósuló adatkezeléseket.)

 

Jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések köre:

– az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

– hírlevél szolgáltatás

– időpontfoglalás

– szolgáltatás nyújtása és ellátás teljesítése

– termékismertetők

– marketing

– kapcsolatfelvétel

 

  1. Általános meghatározások, fogalmak

Személyes adat: Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett”) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

 

Egészségügyi adat: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes www.endocsm.hu személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – akár közvetlenül, akár közvetve – azonosítható természetes személy. Szolgáltatásunkban érintett a Páciens (néhány esetben a hozzátartozó is), aki a szolgáltatást Egészségügyi Szolgáltatásunkban igénybe veszi. 

 

Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától. 

 

Kezelést végző orvos: az érintett gyógykezelését végző vagy abban közreműködő orvos. 

 

Az Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló olyan konkrét cselekedete (félreérthetetlen és egyértelmű), ahol beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

A magánrendelő: Az Egészségügyi szolgáltatás, ahol Ön az egészségügyi ellátást igénybe veszi, ahol a páciens vizsgálata történik. Jelen esetben a Endocam Egészségügyi Központ

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása www.endocam.hu vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése. 

 

Adatkezelő: Aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben a Endocam Egészségügyi Központ. 

 

Adatfeldolgozó: Az a szolgáltató, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Szolgáltatásunkban ilyen lehet a betegdokumentációra használatos szoftver, egy laborszolgáltató, de a könyvelés is, melyet minden típusú adatkezelésünknél pontosan meghatározunk. 

 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részünkre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a „GDPR“ által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az Adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját. 

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, akivel a személyes adatokat közlik. (14) Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyesadatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Cookie/Süti: Apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával, illetve azok a rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.

 

  1. Az oldalakra látogatókkal kapcsolatos adatkezelés („cookie”/süti adatkezelés)

A kényelmes böngészési élmény érdekében cookie-kat/sütiket használunk a tartalom biztosításához, a weboldalunk elemzése és esetleges reklámozás céljából.

 

3.1. Általános információk

– Az Adatkezelő honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie/süti kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy előzetesen, világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. 

– A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

– A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.  

– A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

– A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

3.2. Sütikkel kapcsolatos beállítások

– Mint ahogyan azt fentebb is írtuk, a sütiket akkor tárolhatja társaságunk, mint Adatkezelő az érintett (weboldal látogatója) eszközén, ha ez a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Minden más esetben és minden egyéb típusú süti esetében a süti használatához és tárolásához szükség van az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulására. 

– Az Adatkezelő többféle sütit használ. A sütik egy részét az Adatkezelő, más részét adatfeldolgozók illetőleg harmadik félnek minősülő szolgáltatók helyezik el az érintett eszközén.

– Az érintett aktuális, az Adatkezelő által működtetett éppen látogatott weboldallal kapcsolatos sütijeit az adott weboldalon keresztül, a „sütiszabályzat” pontban bármikor áttekintheti, és azok beállításait módosíthatja. Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy az áttekintéskor lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek információt kapjanak a használt sütik pontos nevéről, az adott süti céljáról és tárolási idejéről.

– Ezen túlmenően a böngészők jellemzően lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érintett a sütikkel kapcsolatos beállításaikat módosítsa. A sütibeállítások böngészőbeli módosítása általában a {menü} {beállítások} {adatvédelem és biztonság} {sütik} úton érhető el. 

 

3.3. Használt sütik csoportosítása

 

3.3.1. Elengedhetetlen sütik

Az érintett által használt weboldal az elengedhetetlen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Ezen sütik nélkül az érintett az általa felkeresett weboldalt nem tudja használni.

3.3.2. Preferenciális, beállítás sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét. (pl.: nyelvi beállítás, régióbeállítás, stb.)

3.3.3. Statisztikai sütik

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek az Adatkezelőnek abban, hogy megértse, elemezni és hasznosítani tudja azt, ahogyan a látogatók (érintettek) interakcióba lépnek a meglátogatott weboldallal.

3.3.4. Marketing célú sütik

A személyre szabott, marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél relevánsabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg, valamint aktivitásra buzdítsuk őket.

3.3.5. Besorolással nem rendelkező sütik

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

 

3.4. Információkérés

Amennyiben bármely érintettnek a sütikkel kapcsolatos adatkezelés vonatkozásában kérdése merül fel, az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tájékoztatást kérhet.

 

  1. Hírlevél szolgáltatás

(1) Az adatkezelés jogalapja a hírlevél feliratkozás esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet az érintett az Adatkezelő honlapján „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet(ek) kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevelére feliratkozik és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt személyes adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.

(4) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről és eseményekről, gazdasági reklám küldése, marketing célú megkeresést tartalmazó e-mail üzenet/hírlevél küldése.  

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai. 

(6) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, továbbá a leiratkozásig.

(7) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, az Adatkezelő székhelyére megküldött postai levélben történik.

 

  1. Időpontfoglalás, termékismertetők

(1) A weboldalon a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a jelen tájékoztató 3. és 4. pontjának rendelkezései az irányadók.

(2) Az adatkezelések céljai a weboldalon történő időpontfoglalásokkal kapcsolatban: 

– a vásárló beazonosítása és a vele történő kapcsolattartás

– a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása 

– a magánrendelőben a szakrendelésekre online foglalt időpontok figyelemmel kísérése.

(3) A weboldalon történő időpontfoglalás esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a szerződés és jogi kötelezettség teljesítése esetén a jogos érdek.

(4) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái: páciensek neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, TAJ száma, születési helye, ideje, anyja neve.  

(6) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán időpontot foglal.

(7) Az adatok címzettjeinek kategóriái: az Adatkezelő vezetője; az ügyfélkapcsolatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; az Adatkezelő weblapjainak üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(8) Az adatkezelés időtartama: 

– a szerződés megkötését követő 5 év elteltéig

– amennyiben az adatokat az Adatkezelő a számviteli törvény alapján köteles megőrizni, úgy ezen adatokat az Adatkezelő a vásárlást követő 8 évig őrzi meg.

 

  1. Marketing

(1) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett és előzetes hozzájárulását az Adatkezelő honlapján a hozzájárulás marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az Adatkezelő marketing célú adatkezelése megvalósulhat a marketing célú sütikkel is, melyekre vonatkozó rendelkezések a jelen Tájékoztató 2. pontjában találhatóak.

(3) Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, külön dokumentumban foglalt adatlap kitöltése útján.

(3) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait marketing céljára kezelje. 

(5) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás; szolgáltatásnyújtással és termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése; akciókról való értesítés küldése elektronikus, vagy postai úton.

(6) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók és az e körben feladatokat teljesítő adatfeldolgozók, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó és ahhoz kapcsolódó feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(7) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

(8) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

 

  1. Kapcsolatfelvétel

(1) Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékek igénybevételével kapcsolatosan az Adatkezelő harmadik személyek számára információkérés, ajánlatkérés és megrendelés érdekében kapcsolatfelvételre nyújt lehetőséget és kialakított platformot.

(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés és megrendelés esetén az érintett hozzájárulása.

(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés és megrendelés esetén: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér vagy megrendelést ad le és megadja személyes adatait.

(4) A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, kérés/kérdés/ajánlat tartalma.

(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás, válaszadás.

(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adása, kapcsolattartás.

(7) Az adatkezelési cél megrendelés esetén: megrendelés tartalmának megismerése, szerződéskötés előkészítése, kapcsolatfelvétel, azonosítás.

(8) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az e feladatokat megvalósító adatfeldolgozó munkatársai.

(9) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat. Megrendelés esetén, amennyiben szerződés jön létre, úgy a szerint folyik tovább az adatkezelés, amennyiben a szerződés megkötése meghiúsul, úgy ettől számított 180 nap elteltével az Adatkezelő törli a személyes adatokat.

 

  1. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre (címzettek)

Általánosságban megállapítható, hogy a jelen Tájékoztatóban jelölt adatkezelések esetén kizárólag azok a személyek férnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek az Adatkezelő erre felhatalmazást adott. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban az egyes adatkezelési típusoknál megjelölte azon személyek körét, akiknek felhatalmazást adhat. Ezáltal a korábban jelölt személyek férhetnek hozzá feladatuk ellátása érdekében a személyes adatokhoz.

 

Az Adatkezelő továbbá igénybe veszi az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak részes Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), Google Analytics, Google Adwords webanalitikai szolgáltatását, továbbá a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), webanalitikai szolgáltatását. 

 

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják. Továbbra is fontosnak tartjuk hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

 

  1. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztatóban nem említett adatkezelési rendelkezések – mint ahogyan azt a jelen Tájékoztató elején is közöltük – vonatkozásában a Szabályzat és annak mellékleteinek rendelkezései az irányadók. Így különösen, de nem kizárólagosan a Szabályzat rendelkezései az irányadóak az érintettek jogai, az adatbiztonsági intézkedések és a jogorvoslat vonatkozásában.

 

Budapest, 2024. január 01.

ENDOCAM Kft.

képv.: Papp Ibolya ügyvezető